Aloitatko työn?

Tee kirjallinen työsopimus.

Työsopimuksessa pitäisi näkyä seuraavaa:

 • Osapuolet: työnantajan ja työntekijän nimi ja koti- tai liikepaikka
 • Mahdollinen koeaika ja sen pituus
 • Onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsuhde tai esimerkiksi harjoittelu
 • Määräaikaisuuden peruste, jos kysymyksessä on määräaikainen työsopimus
 • Työn aloittamisajankohta ja määräaikaisessa sopimuksessa työsuhteen kesto
 • Missä työt tehdään
 • Millaisiin työtehtäviin työntekijä on palkattu
 • Palkka ja luontoisedut sekä palkanmaksukausi
 • Työaika (älä mielellään tee ns. nollatyö-/kutsutyö-/0–40-sopimusta)
 • Vuosiloman ja lomarahan kertyminen
 • Sairausajan palkanmaksu
 • Irtisanomisaika
 • Työsopimuksen osana noudatettava työehtosopimus

HUOM!

Kesätöihin mennessäsi sinun kannattaa vaihtaa jäsenyyden lajia oppilasjäsenyydestä sopimusalajäseneksi. Sopimusalajäsenenä saat neuvontaa työehtoasioissa ja tarvittaessa apua, jos kohtaan ongelmia työssäsi.

Oppilasjäsenyytesi jatkuu sujuvasti sopimusalajäsenyytenä, kun ilmoitat Sähköliiton jäsenrekisteriin työpaikkasi sekä työsuhteesi alkamisajan työllistyessäsi alalle. Sopimusalajäsenyytesi alkaa siitä päivästä, kun alat maksaa jäsenmaksua Sähköliitolle. Samalla alat kerryttää ansiosidonnaisen työttömyysturvan mahdollistavaa työssäoloehtoa.