Aloitatko työn?

Tee kirjallinen työsopimus.

Työsopimuksessa pitäisi näkyä seuraavaa:

 • Osapuolet: työnantajan ja työntekijän nimi ja koti- tai liikepaikka
 • Mahdollinen koeaika ja sen pituus
 • Onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsuhde tai esimerkiksi harjoittelu
 • Määräaikaisuuden peruste, jos kysymyksessä on määräaikainen työsopimus
 • Työn aloittamisajankohta ja määräaikaisessa sopimuksessa työsuhteen kesto
 • Missä työt tehdään
 • Millaisiin työtehtäviin työntekijä on palkattu
 • Palkka ja luontoisedut sekä palkanmaksukausi
 • Työaika (älä mielellään tee ns. nollatyö-/kutsutyö-/0–40-sopimusta)
 • Vuosiloman ja lomarahan kertyminen
 • Sairausajan palkanmaksu
 • Irtisanomisaika
 • Työsopimuksen osana noudatettava työehtosopimus