Työsuojelutoiminnan tavoitteena on rakentaa työympäristö, jossa työntekijän terveys ei vaarannu. Tavoiteosa-alueet ovat turvallinen työympäristö, terveet tekijät, fyysisten ja psyykkisten riskien tunnistaminen, ennakoiminen ja hallitseminen, hyvä työilmapiiri, hyvinvoiva työyhteisö, yrityksen kokonaisvaltainen kehittäminen sekä tuotannon häiriöttömyys ja korkea laatutaso.

Työsuojelu on yhteistoimintaa, josta on säädetty monissa velvoittavissa säädöksissä ja työmarkkinajärjestöjen sopimuksissa.

Avainasemassa ovat tuotannollisen toiminnan tarkoituksenmukainen organisointi ja hyvä esimiestoiminta. Yhteistoimintaorganisaatioiden ja -henkilöiden tehtävänä on käsitellä työpaikan oloja ja tehdä parannus- ja kehittämisesityksiä työnantajalle sekä toimia tiedon välittäjinä.