Osaston toimisto sijaitsee AS. Oy Siltapuistossa. Osoite on Arvi Kariston katu 3 A 8, 13100 Hämeenlinna.