Työtaistelu on yleisnimitys tilanteesta, jossa käytetään painostuskeinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Työtaistelua voidaan käydä esimerkiksi työolojen tai palkkojen parantamiseksi.

Työntekijät voivat käyttää työtaistelukeinona muun muassa ylityökieltoa, lakkoa ja jopa joukkoirtisanoutumista. Työnantaja voi määrätä vastaavasti työsulun, joka estää työntekijöitä pääsemästä työpaikalle. Työnantaja voi käyttää työntekijöitä vastaan myös hätätyötä. Tarkistuta aina onko saamasi hätätyö varmasti hätätyötä. Hätätyötä teettävän työnantajan on välittömästi tehtävä kirjallinen ilmoitus hätätyöstä työsuojelupiiriin. Ilmoituksessa on mainittava hätätyön syy, laajuus ja oletettu kesto. Ilmoituksessa on oltava myös sinun luottamushenkilön lausunto. Työntekijöiden vastaveto tälle voi olla saarto, jossa esimerkiksi kokonainen monialatyönantaja tai työala lopettaa työnteon

Mikäli työtaistelu syntyy, lue Sähköliiton työtaisteluohje.

Tästä tulet löytämään työtaisteluavustuksen ohjeet työtaisteluavustuksen hakemiseen.