Työhuonekunta muodostuu työpaikan tai yrityksen sisällä toimivista, Sähköliiton osastoon liittyneistä työntekijöistä. Työhuonekunnan perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi jäsentä. Työhuonekunta on muodostettu, kun osastoon kuuluvat työpaikan työntekijät ovat valinneet itselleen luottamushenkilön. Työhuonekunta on osaston rekisteröimätön alaosasto. Osaston sääntöjen mukaan osaston on huolehdittava työhuonekunnan taloudellisista toimintamahdollisuuksista ja ohjattava tarpeen mukaan työhuonekuntien toimintaa.

Varaa⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ osaston toimisto työhuonekunnan ja alaosastojen käyttöön kokous- ja koulutustiloiksi.

Sähköliiton sivuilta löydät lisää jäsenistölle ja työhuonekunnille hyödyllisiä lomakkeita.