Työhuonekuntien ohjeet

  1. Toiminta tulee olla suunnitelmallista ja luottamusmies/yhdyshenkilö tulee olla valittuna. Työhuonekunta voidaan perustaa jokaiseen yritykseen, laitokseen tai työpaikkaan, jossa on vähintään kaksi (2) sähköaloilla työskentelevää henkilöä.
  2. Työhuonekuntien toiminnassa tulee noudattaa Sähköliiton sääntöjen kohtaa ”Työpaikka / paikkakuntakuntaklubien toimintaohjeet”.
  3. Ammattiosaston varoista maksetaan ennalta sovittuina työhuonekuntien tai niiden alaosastojen perustamis- ja toimintakuluja.
  4. Työhuonekuntien tulee työpaikoilla toteuttaa ja kehittää edunvalvontaa ja työsuojelutoimintaa, sekä toimia yhdyssiteenä työpaikkojen jäsenten ja ammattiosaston / Sähköliiton välillä. Näistä aiheutuneita kokous-, kurssi-, puhelin, matka, ja tiedotuskuluja maksetaan osaston varoista tositetta vastaan. Taloudenhoitajalta saat tarkemmat ohjeet maksumenettelystä.
  5. Vapaa-ajan toimintaa ammattiosasto tukee hakemusten perusteella max. 15 €/henkilö. Tilaisuuden ohjelma kustannusarvioineen tulee hyväksyttää ammattiosaston hallituksella ennen tilaisuutta. Kuluiksi hyväksytään järjestelyihin liittyvät kustannukset. Hallitus voi hyväksyä hakemuksesta muitakin kuin edellä mainittuja kuluja.
  6. Osasto ei maksa kuluja silloin, kun Sähköliitosta on mahdollisuus saada matka- ja ruokakorvaukset.
  7. Matkakulut korvataan halvinta yleistä kulkuvälinettä käyttäen. Oman auton käytöstä maksetaan kilometrikorvaus, joka on 0,30 €/km.
  8. Osaston toimisto, Arvi Kariston katu 3 A 8, Hämeenlinnassa, on työhuonekuntien ja alaosastojen käytettävissä kokous- ja koulutustiloina. Avaimet varataan ammattiosaston hallitukselta.