Muista lomakkeen ammattiosasto kohdassa valita:

  • 018 Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry

Jäsen, tarkista ja päivitä tietosi (yhteystietosi, työnantaja, työehtosopimusala, yms.) Sähköliiton palvelussa.

Osaston jäsenistön tiedot tulevat suoraan Sähköliiton palvelusta, joten tarkasta ja päivitä tietosi oikeiksi Sähköliiton palveluun.

Ota yhteyttä puheenjohtajaan tietosuojaselosteen saamiseksi.

SEKÄ

  • Varaa osaston toimisto jäsenten käyttöön kokous- ja koulutustiloiksi.
  • Toimintavuoden alussa jäsenenä olleiden merkkipäiviä huomioidaan onnittelukortilla heidän täyttäessä 50 ja siitä ylöspäin 10 vuoden välein.
  • Aktiivijäseniä voidaan muistaa lahjalla heidän juhlapäivänään.
  • Ajasta iäisyyteen siirtyneitä aktiivijäseniä muistetaan mikäli ne tulevat ajankohtaisesti tietoon.

LISÄKSI