Työehtosopimus, eli TES on Suomessa työntekijäjärjestön ja työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista kuten palkoista (ylityökorvauksineen), työajoista, lomista ja muista eduista, joita sopimuksen sopimusalalla noudatetaan.

Vuosilomalla tarkoitetaan lomaa, joka kertyy työsuhteessa olevalle työntekijälle. Vuosiloma on palkallista lomaa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ja SAK:n jäsenliitot ovat olleet laatimassa vuosilomalakia käsittelevää vuosilomaopasta.

Vuosilomaopas on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vuosilomalaista ja sen tulkinnasta.