Hallitus

Osaston toimihenkilöt

Puheenjohtaja

Jari Korpela

Sihteeri

Risto Heikkinen

Taloudenhoitaja

Timo Ruokonen

Hallituksen jäsenet

Samuli Saulila

Markku Heikkinen

Teemu Pylkkänen

Terhi Olkinuora

Hallituksen varajäsenet

Tatu Aallonvuori

Mikko Saartenkorpi

Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa toimintavuoden aikana. Hallitukseen kuuluu osaston syyskokouksessa valitut toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet sekä hallituksen varajäsenet. Hallitusta johtaa puheenjohtaja. Hallitus voi tehostaa toimintaa perustamalla tarvittavia jaostoja, työryhmiä ja jakamalla tehtäviä laajemmin.