Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry:n standaariohjeet

1. Standaarin muoto

Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry:n standaarin väri on Sähköliiton logoa mukaillen, valkoisella pohjalla. Standardin alareuna muodostuu kahdesta kärjestä, joissa kummassakin on valkoinen tupsu. Lisäksi standaarin mukana olevassa nauhassa on Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry:n logo ja sinisellä teksti Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry.

2. Standaarin luovutus

Standaari on osastomme arvokkain huomionosoitus sen saajalle. Näin ollen sen myöntämiselle tulee olla aina erittäin hyvät perusteet. Standaari voidaan luovuttaa tunnustuksena Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry:n hyväksi suoritetusta työstä osaston eri luottamustehtävissä. Standaari voidaan luovuttaa tunnustuksena pitkäaikaisesta toiminnasta Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry:n edustajana valtakunnallisesti tai kansainvälisesti. Standaarin voi luovuttaa myös ulkopuoliselle järjestölle, laitokselle, ammattiyhdistykselle tai yksityiselle henkilölle merkittävän tapahtuman johdosta tai mikäli se katsoo tämän erityisen ansiokkaasti toimineen Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry:n hyväksi.

3. Luovutuksesta päättäminen

Standaarinn luovuttamisesta päättää aina Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry:n hallitus.

4. Standaarin numerointi ja luettelointi

Standaarit numeroidaan alkaen n:o 1 ja niiden luovuttamisesta hallitus pitää luetteloa, johon merkitään viirin saajan nimi, luovutuspäivämäärä ja luovuttamisen peruste.