Teemu Pylkkänen, Tiedotussihteeri


Tiedotustoiminta

Osaston toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan Sähköliiton jäsenlehti Vasamassa ”Osastot toimivat” –palstalla ja osaston sivuilla, www.sahko018.fi. Työhuonekuntien henkilöstöedustajille ja jäsenkunnalle julkaistaan tiedotteita tarvittaessa. Tiedotustoimintaa johtaa tiedotussihteeri. Tiedotussihteeri valmistelee ja esittää hallitukselle kokouksessa päätettäviä asioita. Tiedotussihteeri ylläpitää ja hallinnoi osaston sivuja sekä muita sähköisiä tiedotuskanavia.

Tietoa tapahtumista löydät uutisista ja Sähköliiton sivuilta => osastot toimivat sekä Sähköliiton jäsenlehdestä, Vasamasta.