Lakko on yhteisellä päätöksellä sovittu töistä pois jääminen, jonka tarkoituksena on ollut tavallisesti painostustoimenpide. Lakko, samoin kuin työsulku, on laillinen työtaistelutoimenpide, kun alalla ei ole voimassaolevaa työehtosopimusta eli alalla on nk. sopimukseton tila. Lakko-oikeus kuten ammatillinen järjestäytyminen katsotaan työntekijöiden perusoikeudeksi.

Lakkotoimikunta

Osaston hallitus valitsee tarvittaessa osastolle lakkotoimikunnan.