Työhuonekunnan tukihakemus

Toimita työhuonekunnantukihakemus kirjeitse, sähköisesti tai henkilökohtaisesti puheenjohtajalle. Työhuonekunnantukihakemuksen liitteeksi työhuonekunnan kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjasta tulee käydä ilmi tuohuonekunnan jäsenten nimet.