Työsulku on työnantajan toteuttama työtaistelutoimenpide. Työsulussa työnantaja kieltää työntekijöiltä työhöntulon, keskeyttää palkanmaksun ja julistaa työpaikan suljetuksi niin, että henkilöstö ei pääse tekemään työsulun piirissä olevaa työtä.

Työsulku, samoin kuin lakko, on laillinen työtaistelutoimenpide, kun alalla ei ole voimassaolevaa työehtosopimusta eli alalla on nk. sopimukseton tila. Työsulusta on ilmoitettava vastapuolelle ja valtakunnansovittelijalle kahta viikkoa ennen työsulun toteuttamista.

Työsulkua voidaan käyttää esimerkiksi määräaikaisena tai yksittäisinä ns. pistepäivinä. Sulku voi koskea myös vain jonkun ammattiliiton jäseniä. Työsulkuun voidaan julistaa paitsi yksittäinen yritys, myös työnantajaliiton kaikki jäsenyritykset. Niin lakossa kuin sulussakin valtakunnansovittelija kutsuu osapuolet neuvotteluun tavoitteena työrauhan saavuttaminen.