Koulutusstipendihakemus

Osasto tukee koulutusstipendein koulutuksiin osallistuvia osaston toimihenkilöitä, hallituksen ja jaostojen jäseniä sekä osastolle ilmoitettuja luottamus-, työsuojelu- ja yhdyshenkilöitä että heidän varahenkilöitä, kun he osallistuvat osaston, Sähköliiton, SAK:n tai Työväensivistysliiton (TSL) järjestämiin koulutuksiin. Koulutusstipendin suuruus määräytyy tilaisuuden pituuden mukaan.

Toimita koulutusstipendihakemuslomake kirjeitse, sähköisesti tai henkilökohtaisesti puheenjohtajalle. Koulutusstipendihakemuslomake on toimitettava viimeistään kolme (3) kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen. Koulutusstipendihakemuslomakkeen liitteeksi työnantajan todistus ansionmenetyksestä, mikäli aiheutui ansionmenetystä.