Koulutusstipendihakemus

Osasto tukee koulutusstipendein koulutuksiin osallistuvia osaston toimihenkilöitä, hallituksen ja jaostojen jäseniä sekä osastolle ilmoitettuja luottamus-, työsuojelu- ja yhdyshenkilöitä että heidän varahenkilöitä, kun he osallistuvat osaston, Sähköliiton, SAK:n tai Työväensivistysliiton (TSL) järjestämiin koulutuksiin. Koulutusstipendin suuruus määräytyy tilaisuuden pituuden mukaan.

Lähetä vapaamuotoinen koulutusstipendihakemus kirjeitse, sähköisesti tai henkilökohtaisesti puheenjohtajalle.

Koulutusstipendihakemuksessa tulee käydä ilmi:

  • Osallistujan nimi
  • Osallistujan sähköposti
  • Osallistujan pankkiyhteys (IBAN)
  • Koulutuksen järjestäjä (Sähköliitto, SAK, TSL, Kiljavan Opisto, tms.)
  • Koulutuksen nimi
  • Koulutuksen alkamis- ja päättymisaika
  • Kouluttajan todistus koulutuksesta
  • Työnantajan todistus ansionmenetyksestä, mikäli aiheutui ansionmenetystä