Edunvalvontajaostojen tärkeä tehtävä on työpaikkojen henkilöstöedustuksen eli luottamus-, työsuojelu- sekä yhdyshenkilöiden verkoston laajentaminen ja tukeminen. Lisäksi jaostot voivat aktivoitua TES-esitysten tekemiseen. Työmaavalvonnan toteuttaminen tehdään yhdessä työpaikkojen toimihenkilöiden ja Sähköliiton edustajan kanssa.

Tarvittaessa voidaan perustaa alakohtaisia jaostoja / työryhmiä, jotka toimivat hallituksen apuna. Jaostojen esitykset vahvistaa hallitus.

Osastopäivystyksiä järjestään Sähköliiton avustuksella.