Jaoston jäsenet

Koollekutsuja

Ei valittu

Jaoston toiminta

Jaosto kokoontuu tarvittaessa ammattiosaston hallituksen kokousten välillä. Valmistelee suunnittelee ja esittää hallitukselle TES-esityksiä sekä muita sopimusaloihin liittyviä asioita. Esitykset hyväksyy hallitus. Jaoston tehtäviin kuuluvat myös työpaikkojen henkilöstöedustuksen eli luottamushenkilöiden, työsuojeluhenkilöiden ja yhdyshenkilöiden verkoston laajentaminen ja tukeminen sekä työmaavalvonnan toteuttaminen, jota tehdään yhdessä työpaikkojen tai työhuonekuntien ja Sähköliiton edustajan kanssa. Jaostoon kuuluu osaston kyseisillä sopimusalalla työskentelevät osaston hallituksen jäsenet, työpaikkojen luottamus- työsuojelu- ja yhdyshenkilöt. Jaostoa johtaa koollekutsuja. Jaostoa voi tarvittaessa laajentaa hallituksen päätöksellä.