Vaalitukea sähköliittolaisille kuntavaaliehdokkaille – hakemukset liittoon viimeistään 30.6.2021

9.3.2021

Vuoden 2021 kuntavaalit lähestyvät. Kuntavaaleihin osallistuvia sähköliittolaisia ehdokkaita tuetaan vaalikuluissa hakemuksen ja tositteiden perusteella enintään 200 eurolla. Vaalikulujen tukemiseen on varattu yhteensä 8 500 euroa. Jos hakemusten yhteissumma ylittää 8 500 euroa, jaetaan budjetoitu määrä suhteellisesti hakijoiden kesken. 


Kun ehdokkaalle syntyy vaalityöstä kuluja, hän voi lähettää Sähköliittoon hakemuksen ja siihen liittyvän  tositteen/tositteet. Hakemukseen tulee laittaa lyhyt selvitys kulujen laadusta sekä oma tilinnumero.  Tositteiden pitää koskea selvästi todennettavaa kulua, kuten mainoksen painatuslaskua, laskua lehtiilmoituksesta tai muuta vastaavaa kulua, josta on virallinen tosite. Liitto ei maksa esimerkiksi itse tehtyä matkalaskua. Hakemuksen loppusumma voi mennä yli 200 euron, mutta Sähköliitto maksaa maksimissaan vain 200 euroa. Jos loppusumma jää alle 200 euron, maksetaan saajalle tositteen mukainen summa. 


Hakemuksen voi lähettää sähköisesti liitteet skannaamalla/valokuvaamalla Kaisa Järvensivulle kaisa.jarvensivu@sahkoliitto.fi tai postitse osoitteella Sähköalojen ammattiliitto ry, PL 747, 33101 Tampere. 


Koska kuntavaalit on valtiovallan toimesta siirretty kesäkuulle, on sähköliittolaistenkin vaalitukien hakuaikaa pidennetty. Hakemukset tulee toimittaa Sähköliittoon viimeistään 30.6.2021.


LISÄTIEDOT 

vastaava järjestöasiantuntija Reijo Salmi 
p. 050 67 591 
reijo.salmi@sahkoliitto.fi

järjestöasiantuntija Kaisa Järvensivu 
p. 050 409 8456 
kaisa.jarvensivu@sahkoliitto.fi