Työntekijän ryhmähenkivakuutus / ehdot

9.2.2021

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Vakuutuksen ottaa työnantaja, joka huolehtii myös vakuutuksen kustannuksista. Velvollisuus vakuutuksen ottamiseen koskee kaikkia työnantajia, joita sitovassa työehtosopimuksessa on tai joiden alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa 
työehtosopimuksessa on ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset. 

Työntekijän ryhmähenkivakuutuksen piiriin kuuluvat työeläkelakien alaiset työntekijät.

Lue asiasta lisää.