Sähköistys- ja sähköasennusalalle työehtosopimuksen yleissopimuksen nojalla hyväksytty ay-koulutus vuonna 2021

2.2.2021

Sähköliitto on sopinut Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n 
kanssa sähköistys- ja sähköasennusalalle työehtosopimuksen yleissopimuksen nojalla osapuolten 
yhteisesti hyväksymän ay-koulutuskalenterin vuodelle 2021. Saman sisältöinen koulutuskalenteri on 
hyväksytty myös huolto- ja kunnossapitoalalle. Puolustusministeriön sopimusalan koulutukset 
määräytyvät valtion virka ja työehtosopimuksen mukaan. 


Työnantaja on velvollinen maksamaan ansiomenetyksen korvauksen kursseilta ja lisäksi maksamaan 
ateriakorvauksen kurssin järjestäjälle. 


Tutustu kurssikalenteriin ja hakeudu kursseille. Kouluttautuminen kannatta aina. Vie kursseista tietoa 
myös työhuonekuntaasi. 


Uutisen liitteinä Sähköistys- ja sähköasennusalan ay-koulutukset vuonna 2021 sekä Huolto- ja 
kunnossapitoalan ay-koulutukset vuonna 2021.