Luottamusmiesvalinnat 2020

22.10.2020

Tänä syksynä tulee valita luottamusmiehet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Valintaan liittyvät järjestelyt 
kuuluvat luottamusmiehen tehtäviin. Järjestelyissä on huomioitava koronapandemian takia myös 
viranomaisohjeet kokoontumisista yms. ja työnantajan ohjeet tilojen käytöstä. Mahdollisuuksien mukaan 
kannattaa suosia postiäänestystä ja tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 
järjestettävää vaalia.


Muistutamme vielä luottamusmiesvaalien toimintaohjeista. Luottamusmiehen valinta ja 
vahvistaminen tulee ehdottomasti tehdä ohjeiden mukaisesti. Tässä toimintaohjeet 
luottamusmiesvalintojen tekemiseen:

  • Järjestäkää työpaikalla ehdokasasettelu. Ehdokasasettelusta vastaa työhuonekunta. 
  • Jos ehdokkaita on vain yksi, hänet voidaan yksimielisesti valita luottamusmieheksi. 
  • Jos ehdokkaita on useampia, valitkaa vaalitoimikunta, jonka tehtävänä on järjestää vaalit. 
  • Järjestäkää vaalit liiton ohjeiden mukaisesti ja vahvistakaa työpaikalla valinta. 
  • Luottamusmiesilmoitus lähetetään ammattiosaston vahvistettavaksi. 
  • Valinnan vahvistamisen jälkeen luottamusmies toimittaa kopion työnantajalle ja  työnantajan kuittauksen jälkeen liittoon. 

Huom! Riippumatta siitä onko valinta yksimielinen, tai järjestetään vaalit, vahvistusmenettely tehdään 
aina edellä mainitulla tavalla. Luottamusmiesilmoitus on ehdottomasti lähetettävä 
ammattiosastoon valinnan vahvistamiseksi. Luottamusmiesilmoitukseen on huolellisesti täytettävä 
valitun luottamusmiehen yhteystiedot.

Luottamusmiesilmoituksessa on ohje, että osasto toimittaa vahvistamisen jälkeen kopion työnantajalle ja 
liittoon. Luottamusmies on ammattiosaston edustaja ja käytännössä varmempi menettely on, että 
luottamusmies toimittaa kopion työnantajalle ja toimittaa lomakkeen työnantajan kuittauksen jälkeen 
liittoon.

Mitä ripeämmin luottamusmiesilmoitus toimitetaan Sähköliittoon, sitä nopeammin saamme rekisterimme 
ajan tasalle ja näin myös luottamusmiesposti yms. tieto kulkee oikeaan osoitteeseen. 


Tarvittavat lomakkeet ja luottamusmiesvaaliohjeet löytyvät Sähköliiton sivuilta

Luottamusmiesvalinnoista on laadittava ilmoitus kahden vuoden välein Sähköliittoon, vaikka 
muutoksia valintoihin ei tulisikaan. 

Kun luottamusmiesilmoituslomake on huolellisesti täytetty ja siinä on sekä osaston, että työnantajan 
merkinnät, toimita lomake joko

1. sähköisesti osoitteeseen edunvalvonta@sahkoliitto.fi

  • TAI

2. kirjeitse osoitteeseen Sähköliitto ry, PL 747, 33101 Tampere.