Lakkoavustus JHL:n, Tehyn ja Superin lakkojen piirissä oleville sähköliittolaisille

13.4.2022

Sähköliiton hallitus on päättänyt, että JHL:n, Superin ja Tehyn lakkojen piirissä oleville sähköliittolaisille maksetaan lakkoavustus samoin tavoin ja samansuuruisena kuin lakon julistanut liitto jäsenilleen maksaa.


Mikäli osaston jäsen on osallistunut edellä mainittujen ammattiliittojen julistamaan lakkoon, ota yhteyttä suoraan sähköliittoon lakkoavustuksen saamiseksi. Sähköliitossa asiaa hoitaa järjestöasiantuntija Kaisa Järvensivu puh. 050 409 8456 tai kaisa.jarvensivu@sahkoliitto.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.