Jaoston jäsenet

Veteraanivastaava

Ei valittu

Jaoston toiminta

Jaosto kokoontuu tarvittaessa osaston hallituksen kokousten välillä. Valmistelee, suunnittelee ja toteuttaa erilaisia veteraani-ikäisille jäsenille suunnattuja tapahtumia, aktivoiden yhteistapahtumiin mukaan ja esittää hallitukselle kokouksessa päätettäviä asioita. Jaostoon kuuluu osaston syyskokouksessa valitut henkilöt sekä yli 65 vuotiaat toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet. Jaostoa johtaa veteraanivastaava. Jaostoa voi tarvittaessa laajentaa hallituksen päätöksellä.