Jaoston toiminta

Jaosto kokoontuu tarvittaessa osaston hallituksen kokousten välillä. Valmistelee, suunnittelee ja toteuttaa erilaisia nuorille jäsenille suunnattuja tapahtumia, aktivoiden nuoria osaston toimintaan mukaan ja esittää hallitukselle kokouksessa päätettäviä asioita. Jaostoon kuuluu osaston syyskokouksessa valitut henkilöt sekä alle 35 vuotiaat toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet. Jaostoa johtaa työmarkkinatiedottaja. Jaostoa voi tarvittaessa laajentaa hallituksen päätöksellä.