Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry:n viiriohjeet

1. Viirin muoto

Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry:n viirin väri on Sähköliiton logon mukainen, valkoisella pohjalla. Viirin alareuna muodostuu kahdesta kärjestä, joissa kummassakin on valkoinen tupsu. Lisäksi viirin mukana olevassa nauhassa on Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry:n logo ja sinisellä teksti Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry.

2. Viirin luovutus

Viiri on osastomme arvokkain huomionosoitus sen saajalle. Näin ollen sen myöntämiselle tulee olla aina erittäin hyvät perusteet. Viiri voidaan luovuttaa tunnustuksena Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry:n hyväksi suoritetusta työstä osaston eri luottamustehtävissä. Viiri voidaan luovuttaa tunnustuksena pitkäaikaisesta toiminnasta Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry:n edustajana valtakunnallisesti tai kansainvälisesti. Viirin voi luovuttaa myös ulkopuoliselle järjestölle, laitokselle, ammattiyhdistykselle tai yksityiselle henkilölle merkittävän tapahtuman johdosta tai mikäli se katsoo tämän erityisen ansiokkaasti toimineen Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry:n hyväksi.

3. Luovutuksesta päättäminen

Viirin luovuttamisesta päättää aina Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry:n hallitus.

4. Viirin numerointi ja luettelointi

Viirit numeroidaan alkaen n:o 1 ja niiden luovuttamisesta hallitus pitää luetteloa, johon merkitään viirin saajan nimi, luovutuspäivämäärä ja luovuttamisen peruste.